Navipedia Sitemap - mapa strony

Navipedia.pl Sitemap

Mapa strony, indeks stron

Polska wersja


Strona startowa

Navi
Nawigacja morska
Nawigacja morska - wprowadzenie
Odbiornik GPS w nawigacji morskiej
Podstawowe pojęcia geograficzne
Jednostki miar w nawigacji morskiej
Żegluga po loksodromie
Żegluga po ortodromie
Żegluga mieszana i zbieżność południków
Obliczanie odległości na mapie gnomonicznej
Ortodroma NIE-klasyczna
Mapa morska - odwzorowanie Merkatora
Konstrukcja mapy Merkatora
Kompas, deklinacja i dewiacja
Log. Pomiar odległości i szybkości
Kursy i namiary
Rodzaje pozycji i linie pozycyjne
Przykłady wyznaczania pozycji obserwowanej
Pozycja obserwowana z dwóch kątów poziomych
Określanie PO bez znajomości PZ
Nawigacja poza mapą
Wachlarz namiarów - czyli uśredniony, ale dokładny KDd
Pływy morskie - geneza, właściwości i parametry
Sposoby obliczania wartości pływów - część I
Sposoby obliczania wartości pływów - część II
Sonda ręczna - pomiar głębokości
Nawigowanie w rejonach pływowych
Żegluga na prądach morskich
Dziennik jachtowy, zasady prowadzenia nawigacji
Zadania kontrolne
Ćwiczenia: obliczanie deklinacji
Ćwiczenia: przeliczanie kursów
Ćwiczenia: przeliczanie namiarów

Astro
ASTRONAWIGACJA - Wprowadzenie
Układ horyzontalny oraz rzut zenitalny
Układ równikowy, rektascensja, rzut biegunowy, kąty godzinne
Wizualne utrwalenie materiału
Trójkąt biegunowy
Ruchy ciał niebieskich - Ruch dobowy ciał niebieskich
Ruchy ciał niebieskich - Amplituda wschodu i zachodu
Ruchy ciał niebieskich - Górna i dolna kulminacja
Czas - pojęcie czasu
Czas strefowy czyli strefy godzinne
Czas gwiazdowy

POMOCE astronawigacyjne: Rocznik Astronomiczny
POMOCE astronawigacyjne: Sekstant
POMOCE astronawigacyjne: Chronometr
POMOCE astronawigacyjne: Tablice ABC
POMOCE astronawigacyjne: Mapa astronawigacyjna

Astra KLASYCZNA: Określanie pozycji
Astra KLASYCZNA: Zamiana (przeliczanie) czasów
Astra KLASYCZNA: Zamiana (przeliczanie) kątów czasowych
Astra KLASYCZNA: Obliczenia klasyczne oraz powtórka
Astra KLASYCZNA: Określanie azymutu i innych wielkości
Astra KLASYCZNA: Określenie wysokości ciała niebieskiego z sekstantu
Astra KLASYCZNA: Poprawianie zmierzonych sekstantem wysokości c.n.
Astra KLASYCZNA: Określenie wysokości c.n. - wysokość zliczona
Astra KLASYCZNA: Określenie wysokości c.n. z sekstantu - (op)
Astra KLASYCZNA: Różnica wysokości z sekstantu i wysokości zliczonej
Astra KLASYCZNA: Linia pozycyjna i pozycja prawdopodobna ze Słońca

Astra PRAKTYCZNA: Metody obliczania współrzędnych punktu wytycznego
Astra PRAKTYCZNA: Słońce. Obl. linii pozycyjnej metodą szerokościową
Astra PRAKTYCZNA: Słońce. Obl. linii pozycyjnej metodą długościową
Astra PRAKTYCZNA: Słońce. Obl. linii pozycyjnej metodą wysokościową
Astra PRAKTYCZNA: Słońce. Obl. linii poz. metodą wysokościową c.d.
Astra PRAKTYCZNA: Słońce. Obl. linii poz. metodą wysokościową c.d.2
Astra PRAKTYCZNA: Księżyc
Astra PRAKTYCZNA: Kulminacja Księżyca
Astra PRAKTYCZNA: Gwiazdy i Planety


Pomoce nawigacyjne
Skala Beauforta i skala Douglasa
Sieci rybackie
System IALA
Światła nawigacyjne
Sieci rybackie
Światła statków morskich
- Statki o napędzie mechanicznym w drodze
- Statki pchające i pchane
- Statki holujące i holowane
- Statki holujące i holowane - inne
- Statki na kotwicy lub mieliźnie
- Statki ograniczone swym zanurzeniem
- Statki o ograniczonej zdolności manewrowej
- Statki nie odpowiadające za swoje ruchy
- Statki rybackie - trałujace
- Statki rybackie inne niż trałujące
- Statki pełniące służbę pilotową
- Statki inne

Rejsy

Falcon - przez Atlantyk i dookoła Danii
Arktyka, SVALBARD, lodowce i stacje polarne
Dookoła świata ANTICĄ w dwa tygodnie po Bałtyku
Rejs na Alandy oraz regaty Unity Line
Powrót do przeszłości - dookoła Bornholmu
Na zakończenie regat dookoła świata VELUX 5 OCEANS
FUJIMO Nareszcie na Bałtyku
Split - Dubrovnik i z powrotem, Chorwacja
Siedem dni na Adriatyku, Chorwacja
Krótki rejs po Zalewie Kurońskim
Rejs na koniec morza Bałtyckiego
Część II (Locja do Kemi)
Rejs do fiordów zachodniej Norwegii
Część II

Inne
Mapa strony
Wokół autora i strony
Artykuły
QNT Northwest Passage
Człowiek a niskie temperatury w górach
Żeglarstwo widziane przez pryzmat ubiorów

Linki
English version