Navipedia - Pomoce astronawigacyjne... Tablice ABC

Pomoce astronawigacyjne ...

Tablice ABC

Autorem opracowania jest kpt. ż.w. Waldemar Sadłoń.
Dziękuję za naukę i cierpliwość

15



Tablice ABC służą przede wszystkim do obliczania azymutu c.n. na podstawie znanego momentu obserwacji i pozycji obserwatora, inaczej wg takich elementów jak: szerokości (φ), deklinacji (δ) i kąta godzinnego (gλ).
Tablice są również używane do obliczania innych wielkości, niezbędnych przy identyfikacji gwiazd, jak (δ), (gλ).
Tablice ABC są opracowane na podstawie wzoru trygonometrycznego:

–tg φ ctg (gλ) + tg δ cosec (gλ) = sec φ ctg ω
[wzór 09]

W powyższym wzorze są zawarte trzy człony równania, dlatego tablice ABC podzielono na trzy części: A; B; i C (stąd nazwa):
Każda z poszczególnych tablic daje wartość jednego wyrazu z powyższego członu, i tak:

Tablica A     –tg φ ctg (gλ)
Tablica B     tg δ cosec (gλ)
Tablica C     sec φ ctg ω

Oczywiście każdy człon odczytujemy z tablicy, ale możemy też obliczyć każdy osobno a potem zsumować. [A+B=C]

UWAGA: możemy się spotkać z tablicami ABC o różnej konstrukcji argumentów wejściowych, dlatego zaleca się ostrożność i dokładne czytanie instrukcji do tablic.

Konstrukcja Tablic ABC (system polski) w Tablicach Nawigacyjnych

Argumenty wejściowe to : (φ); (δ) i (gλ).

Konstrukcja Tablic ABC (system angielski) spotykany w Almanachach

Argumenty wejściowe to : (φ); (δ) i (tλ).

Przykłady

a) Tablice polskie:

1)
φ = 55°00'0 N
δ = 20°00'0 N
gλ = 02h00m00s E
A = –2,47
(+) B = +0,73

C = –1,74
ω = S050°E
ω = 130°

2)
φ = 10°00'0 S
δ = 40°00'0 N
gλ = 07h00m00s W
A = +0,05
(+) B = –0,87

C = –0,82
ω = N051°W
ω = 309°

b) Tablice angielskie:

1)
φ = 55°00'0 N
δ = 20°00'0 N
tλ = 330°00'0
A = +2,47
(+) B = –0,73

C = –1,74
ω = S050°E
ω = 130°

2)
φ = 10°00'0 S
δ = 40°00'0 N
tλ = 105°00'0
A = –0,05
(+) B = +0,87

C = +0,82
ω = S051°W
ω = 309°

Jak widzimy wyniki są identyczne. Jedynie technika operowania argumentami jest inna. Przede wszystkim należy zwrócić tutaj uwagę na znaki, nowicjusze często się tutaj potykają.





Tabele ABC - polskie

           
Fragmenty stron z polskich Tablic ABC

Tabele ABC - angielskie

         
Fragmenty stron z angielskich Tablic ABC


Bardzo przydatne do tablic ABC są tabele zamiany kątów wyrażonych w stopniach kątowych na kąty wyrażone w jednostkach czasowych (godziny, minuty, sekundy).

Poprzedni rozdział:
Pomoce astronawigacyjne — Chronometr
Następny rozdział:
Pomoce astronawigacyjne — Mapa astronawigacyjna