Nawigacja morska: zasady prowadzenia nawigacji i dziennik jachtowy

Nawigacja morska

Zasady prowadzenia nawigacji i dziennik jachtowy

Podstawowe zasady prowadzenia nawigacji najłatwiej określić w kilku punktach, które warto sobie zapamiętać jako przykazania:

"Jeśli jesteś pewien pozycji swego jachtu, sprawdź ją powtórnie, a gdy przekonasz się, że była prawidłowa, sprawdź ją koniecznie po raz trzeci !"

1. Podstawowym obowiązkiem nawigatora to znajomość aktualnej pozycji jachtu oraz granic jej błędu.

2. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie nawigacji nie jest podstawowym obowiązkiem oficera wachtowego - nie przesiaduj mad mapą i dziennikiem, bądź na pokładzie, obserwuj widnokrąg i ruch statków, pilnuj wiatru, żagli i jakość sterowania przez sternika.

3. Na wachtę przychodź 10 minut przed jej objęciem, aby dokładnie zapoznać się z otoczeniem jachtu, a w nocy oswoić wzrok do ciemności, co jest bardzo ważne, szczególnie w czasie mgły. Prowadź na bieżąco, dokładnie i według instrukcji dziennik jachtowy. Absolutnie wszystko (łącznie z liczeniem) wpisuj najpierw do brudnopisu w porządku chronologicznym.

4. Nie ufaj zbytnio swojej pozycji obserwowanej (także z GPS-u), a tym bardziej pozycji zliczonej.
Po zauważeniu niezgodności pozycji, wykonaj natychmiast zwrot o 180°, zwłaszcza podczas żeglugi w pobliżu lądu oraz innych niebezpieczeństw nawigacyjnych.

5. Pamiętaj o aktualizacji map i wydawnictw nawigacyjnych.
Używaj map najdokładniejszych, o możliwie największej podziałce . Zawsze miej przygotowaną mapę następnego akwenu morza w kierunku którego płyniesz. Czytaj locje danych akwenów i portów.

6. Nie wymazuj nakresów z map aż do zakończenia rejsu, chyba, że kapitan zaleci inaczej.

7. Wyznaczaj pozycję co godzinę lub częściej oraz zawsze przy każdej zmianie kursu.

8. Zapisuj w dzienniku współrzędne pozycji na koniec wachty oraz moment przekazania wachty.
W pobliżu przeszkód nawigacyjnych, w czasie złej pogody pozycję obserwowaną wyznaczaj przy każdej nadarzającej się okazji, czasem nawet co kilka minut.

9. Nigdy nie namierzaj się na pławy (jedyne odstępstwo to latarniowce i pławy typu LANBY), dokładnie identyfikuj namierzane obiekty.

10. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości to natychmiast wzywaj kapitana!

11. Po wezwaniu kapitana i przejęciu przez niego prowadzenia jachtu, pamiętaj, że nikt nie zwalnia cię z obowiązku prowadzenia nawigacji i czynności związanych z bezpiecznym prowadzeniem jachtu.

Dziennik jachtowy

Dziennik jachtowy jest obowiązkowym dokumentem nawigacyjnym służącym do zapisywania wszystkiego co dotyczy jachtu, załogi i przebytej drogi w czasie żeglugi. Na pierwszych stronach Dziennika jachtowego zapisuje się dane dotyczące jachtu (m.in. nazwa, właściciel, armator, parametry jachtu, numer certyfikatu). Następne strony zawierają "Instrukcje w sprawie prowadzenia dziennika jachtowego", w których jest wyczerpująco omówiony sposób prowadzenia dziennika.

Dziennik jachtowy prowadzi oficer na wachcie, dokonując na bieżąco wpisów lub na podstawie zapisów w brulionie. Podczas żeglugi wpisy prowadzi się co godzinę, a w razie potrzeby częściej. Na postoju w porcie rzadziej, np. co cztery godziny. Błędne zapisy przekreśla się w całości kolorem czerwonym i zamyka w nawiasy, a poprawną treść zapisuje się nad przekreślonym słowem. W rubryce "Uwagi" należy umieścić notatkę potwierdzoną podpisem kapitana: "poprawione (tu treść poprawki) uważać za prawdziwe".

Po lewej stronie Dziennika jachtowego wpisuje się: datę i dzień tygodnia, dane nawigacyjne i meteorologiczne, rodzaj napędu. Na dole strony zliczone godziny pływania, postoju, przebytej drogi, oraz godzinę zgaśnięcia i zaświecenia świateł pozycyjnych.

Po prawej stronie Dziennika jachtowego wpisuje się: nazwy portów postoju oraz portów między którymi jacht jest w drodze, numer i rodzaj pływania, numer wachty.
Oficer wachtowy zapisuje: godzinę zmiany kursu (nie zwrotu!), oraz δ; d; pw; dla nowego kursu, trawersy, odejścia, zacumowania, godziny postawienia, zmiany i zrzucenia żagli, godziny załączenia i wyłączenia silnika, godz. podłączenia i odłączenia akumulatorów, tankowanie wody i paliwa oraz wszystko inne co poleci kapitan.

Poprzedni rozdział:
Żegluga na prądach morskich