Nawigacja morska / Rozdział 26

Nawigacja morska

Zasady prowadzenia nawigacji i dziennik jachtowy

Zasady prowadzenia nawigacji,  Dziennik jachtowy

26

Podstawowe zasady prowadzenia nawigacji najłatwiej określić w kilku punktach, które warto sobie zapamiętać jako przykazania:

"Jeśli jesteś pewien pozycji swego jachtu, sprawdź ją powtórnie, a gdy przekonasz się, że była prawidłowa, sprawdź ją koniecznie po raz trzeci !"

Dziennik jachtowy

Dziennik jachtowy jest obowiązkowym dokumentem nawigacyjnym służącym do zapisywania wszystkiego co dotyczy jachtu, załogi i przebytej drogi w czasie żeglugi. Na pierwszych stronach Dziennika jachtowego zapisuje się dane dotyczące jachtu (m.in. nazwa, właściciel, armator, parametry jachtu, numer certyfikatu). Następne strony zawierają "Instrukcje w sprawie prowadzenia dziennika jachtowego", w których jest wyczerpująco omówiony sposób prowadzenia dziennika.

Dziennik jachtowy prowadzi oficer na wachcie, dokonując na bieżąco wpisów lub na podstawie zapisów w brulionie. Podczas żeglugi wpisy prowadzi się co godzinę, a w razie potrzeby częściej. Na postoju w porcie rzadziej, np. co cztery godziny. Błędne zapisy przekreśla się w całości kolorem czerwonym i zamyka w nawiasy, a poprawną treść zapisuje się nad przekreślonym słowem. W rubryce "Uwagi" należy umieścić notatkę potwierdzoną podpisem kapitana: "poprawione (tu treść poprawki) uważać za prawdziwe".

Po lewej stronie Dziennika jachtowego wpisuje się: datę i dzień tygodnia, dane nawigacyjne i meteorologiczne, rodzaj napędu. Na dole strony zliczone godziny pływania, postoju, przebytej drogi, oraz godzinę zgaśnięcia i zaświecenia świateł pozycyjnych.

Po prawej stronie Dziennika jachtowego wpisuje się: nazwy portów postoju oraz portów między którymi jacht jest w drodze, numer i rodzaj pływania, numer wachty.
Oficer wachtowy zapisuje: godzinę zmiany kursu (nie zwrotu!), oraz δ; d; pw; dla nowego kursu, trawersy, odejścia, zacumowania, godziny postawienia, zmiany i zrzucenia żagli, godziny załączenia i wyłączenia silnika, godz. podłączenia i odłączenia akumulatorów, tankowanie wody i paliwa oraz wszystko inne co poleci kapitan.



Koniec