Astronawigacja / Astronawigacja klasyczna - Rozdział 20

Astronawigacja

Astronawigacja klasyczna: Określanie pozycji — Obliczenia klasyczne oraz zakończenie czyli powtórka

Autorem opracowania jest kpt. ż.w. Waldemar Sadłoń
Dziękuję za naukę i cierpliwość

20

Zamiana (przeliczanie) czasów

We wszystkich zadaniach przy obliczaniu pozycji z ciał niebieskich należy swobodnie przeliczać czas na kąty czasowe lub godzinne i odwrotnie. Na podstawie znanego z chronometru, czasu średniego w Greenwich [GMT] oraz długości geograficznej (λ) obliczyć miejscowy kąt godzinny (tλ) danego ciała niebieskiego oraz przeliczyć go na miejscowy kąt godzinny (gλ). Dotyczy to również odwrotnych obliczeń, a mianowicie znając te kąty obliczyć [GMT].

Sposoby obliczania:
Zamiana GMT na miejscowy kąt godzinny ciał niebieskich.

 • Średni czas w Greenwich (GMT) wyrażony jest systemem liczenia od 00h do 24h.
 • Dla tego czasu odczytujemy w Almanachu kąt czasowy słońca, księżyca, planety lub gwiazdy (to). Kąt ten wyrażony jest w stopniach i liczony jest od górnego południka, którym w tym wypadku jest południk Greenwich, "zerowy", (λ = 000°), przy czym poprawki w wypadku nie pełnej godziny (dla minut i sekund) odczytujemy z tablic interpolacyjnych.
 • Do odczytanego kąta czasowego (to) dodajemy algebraicznie długość (λ) i otrzymujemy miejscowy kąt czasowy (tλ).
 • Miejscowy kąt czasowy (tλ) zamieniamy na (gλ) w następujący sposób;
gλ W = tλ      jeżeli   tλ < lub = 180°
gλ E = 360° – tλ      jeżeli   tλ > 180°
[wzór 10]

Ten wzór musimy zapamiętać.

Za mała rozdzielczość ekranu.
Z uwagi na przejrzystość przykładu, proszę odwrócić ekran na poziomo, lub skorzystać z urządzenia o większym ekranie.
Przykład 1

Obliczyć miejscowy kąt godzinny Słońca dnia 13 lipca 1996r. na długości geograficznej λ = 045°33'6 W o godzinie GMT = 17h 22m 38s

Rozwiązanie:
z rocznika dla GMT=13d 17h → to = 73°33'4
poprawka z tabeli dla 22m 38s → (+) popr. = 5°39'5

to = 79°12'9
dodajemy algebraicznie (λ) z mapy → (+) λ = –045°33'6

= 33°39'3

= 33°39'3 W
= 02h14m37s WZa mała rozdzielczość ekranu.
Z uwagi na przejrzystość przykładu, proszę odwrócić ekran na poziomo, lub skorzystać z urządzenia o większym ekranie.
Przykład 2

Dnia 13 lipca 1996r. na długości geograficznej λ = 045°33'6 W, kąt godzinny Słońca wynosił gλ = 02h14m37sW. Jaki był czas w Greenwich?

Rozwiązanie:
zamieniamy na miarę kątową,    = 02h14m37s W
= 33°39'3 W
= 33°39'3
odejmujemy algebraicznie (λ)   (–) λ = –045°33'6

otrzymujemy kąt czasowy w Greenwich   to = 79°12'9

wysz. w kolumnie dla GMT i pod godz. GMT=13d17h00m00s znajdujemy
to = 79°12'9
(–) to = 73°33'4

5°39'5

nadwyżka; dla niej z tablicy interpolacyjnej odczyt 22m38s

17h00m00s
sumujemy   (+) 22m38s

GMT = 17h22m38s


Za mała rozdzielczość ekranu.
Z uwagi na przejrzystość przykładu, proszę odwrócić ekran na poziomo, lub skorzystać z urządzenia o większym ekranie.
Przykład 3

Obliczyć miejscowy kąt godzinny gwiazdy Deneb dnia 10 czerwca 1996r. na długości geograficznej λ = 017°42'3 E
o godzinie GMT = 20h47m25s

Rozwiązanie:
z rocznika dla GMT=20h, w kolumnie ARIES   to = 205°21'8
poprawka z tabeli dla 47m25s   (+) popr. = 11°51'3

to = 217°13'1
z rocznika, z kolumny STARS dla gwiazdy Deneb   (+) SHA = 49°39'9

to* = 266°53'0
z mapy; dodajemy algebraicznie (λ)   (+) λ = +017°42'3

tλ* = 284°35'3

zamieniamy na (gλ). (tλ > 180°)!!! więc 360° − tλ =
gλ* = 75°24'7 E
gλ* = 05h01m39sE


Za mała rozdzielczość ekranu.
Z uwagi na przejrzystość przykładu, proszę odwrócić ekran na poziomo, lub skorzystać z urządzenia o większym ekranie.
Przykład 4

Dnia 10 czerwca 1996r. na długości geograficznej λ = 017°42'3 E. Miejscowy kąt godzinny gwiazdy Deneb wynosił: gλ = 05h01m39sE.
Obliczyć czas GMT.

Rozwiązanie:
zamieniamy na jednostki kątowe   gλ* = 05h01m39s E
zamieniamy na miejscowy kąt czasowy   gλ* = 75°24'7 E
tλ* = 284°35'3
odejmujemy algebraicznie (λ)   (–) λ = +017°42'3

otrzymujemy kąt czasowy w Greenwich   to* = 266°53'0
z rocznika, z kolumny STARS dla gwiazdy Deneb   (–) SHA = 49°39'9

otrzymujemy kąt czasowy w Greenwich, Aries   to = 217°13'1

wyszukujemy w kolumnie dla GMT i pod godziną   to = 217°13'1
GMT = 10d20h znajdujemy w kolumnie ARIES   (−) to = 205°21'8

11°51'3
nadwyżka dla niej z tab. interpolacyjnej, odczyt 47m25s
20h00m00s
(+)   47m25s

GMT = 20h47m25s


Zakończenie czyli powtórka

Bez opanowania, do perfekcji zależności między kątami takimi jak: czasowy, godzinny, gwiazdowy i długości geograficznej nie zrozumiemy astronawigacji. Dlatego jeszcze raz spróbujemy objaśnić te wzajemne zależności.
Tym razem przedstawimy to na "mapie". W dużym przybliżeniu możemy sobie wyobrazić, że jest to mapa Merkatora gdzie równoleżnikiem konstrukcyjnym jest równik. Opiszmy ją:

 • Czerwona pozioma linia [W—E] to równik.
 • Trzy pionowe, a właściwie dwie pionowe linie (czarne) to południki. Środkowa linia pionowa to południk Greenwich, lewa pionowa linia przechodząca przez [W] to południk zmiany daty, prawa pionowa linia przechodząca przez [E] to ten sam południk zmiany daty.
 • PZ to pozycja zliczona obserwatora.
 • Dwa żółte kółeczka z numerami "1" i "2" to ciała niebieskie (może to być: słońce, księżyc lub planeta, nie gwiazda).
 • Czerwonymi cyframi nad równikiem naniesiono długość geograficzną, co 30°.
 • Czarnymi cyframi pod równikiem naniesiono gryniczowski kąt czasowy.

I tak:

Mapa nr 1

Z Almanacha odczytano dla "1", tosun = 120° a dla "2" tosun = 270°
Z mapy odczytano λPZ = 030° E
Jako, że podstawą do obliczeń pozycji jest miejscowy południk czyli południk (PZ) obserwatora, musimy w obliczeniach uwzględnić (λPZ). Po zsumowaniu otrzymamy:
Dla "1" tλsun = 150°, a dla "2" tλsun = 300°.

Mapa nr 2

Tutaj nasze obliczenia są zakończone. Jednakże może zachodzić konieczność zamiany miejscowego kąta czasowego na miejscowy kąt godzinny o ile jest on argumentem wejściowym do tablic ABC.

Mapa nr 3

I tak:
Dla "1" tλsun = 150°, zamieniamy na gλsun = 150° W (=10h00m00s W)
Dla "2" tλsun = 300°, zamieniamy na gλsun = 060° E (=04h00m00s E)

Proszę popatrzeć na prosty algorytm poniżej.

Algorytm 1

Na mapie nr 4 mamy dodatkowo naniesione:

 • Punkt przesilenia wiosennego, czyli punkt Barana (Aries).
 • Nad cyframi oznaczającymi długość geograficzną naniesiono cyfry (niebieskie) gwiazdowego kąta czasowego (tzodiak-baran*).
Mapa nr 4

Jak widzimy doszedł nam dodatkowy punkt. Od niego liczymy na "w" do 360° gwiazdowy kąt czasowy dla każdej gwiazdy (tzodiak-baran*). Jest on dla każdej gwiazdy niezmienny przez cały rok, co ułatwia obliczenia.
Jak obliczyć miejscowy kąt czasowy (tλ* jakiejś gwiazdy) a potem zamienić go na miejscowy kąt godzinny (gλ* jakiejś gwiazdy) można prześledzić na mapkach.

Mapa nr 5 Mapa nr 6 Mapa nr 7

Proszę popatrzeć na prosty algorytm poniżej.

Algorytm 2

Zapamiętaj:

Tabela pokazuje wartości które sami obliczamy.
Za mała rozdzielczość ekranu by prawidłowo wyświetlić tabelę.
Odwróć ekran lub skorzystaj z większego urządzenia.
Słońce Księżyc Planeta Gwiazda Źródło odczytu


tosun = … … …
(+) λ = (±) … … …

sun = … … …
tozodiak-baran = … … …
(+) tzodiak-baran* = … … …

to* = … … …
(+) λ = (±) … … …

tλ* = … … …
z Almanacha
z Almanacha

z mapy

sun = … … … (E) lub (W) gλ* = … … … (E) lub (W)  

Wartości oznaczone czerwonym kolorem obliczamy sami.

Więcej do kątów czasowych nie wracamy.


Mapa nr 8

Na ostatniej mapce pokazaliśmy dla zaspokojenia ciekawości, zależności między gwiazdowym kątem czasowym a rektascensją.
To tak na wszelki wypadek. Radzę nie zgłębiać tego tematu.