Nawigacja morska / Rozdział 19

Nawigacja morska

19

Jacht to jednostka pływająca służąca przede wszystkim do rekreacji, turystyki i uprawiania sportu. Zasadniczo różni się od innych statków, chociażby swoim zanurzeniem. W czasie żeglugi po otwartych wodach jest w pewnym sensie bezpieczniej (mniej przeszkód nawigacyjnych) niż podczas żeglowania wzdłuż brzegu, a już szczególnie przy obcych nam i nieznanych wybrzeżach. Można przyjąć, że czym bliżej brzegu, tym więcej niebezpieczeństw nawigacyjnych. I właśnie tam, w pobliżu brzegu, potrzebna jest bardzo dobra pozycja i prawdziwy kurs nad dnem KDd, nie ten wyrysowany zwykle na mapie, ponieważ ten może okazać się złudny.

Praktycznie wygląda to tak, że na mapie wykreślamy KDd, po którym powinniśmy się poruszać. Niestety od teorii do praktyki długa droga (tj. od KDd do KK), na morzu rzeczywistość jest inna. Wyrysowanie KDd na mapie nie jest żadnym problemem. Problemem jest podanie sternikowi takiego kursu (KK), aby w rzeczywistości pokrywał się z tym wyznaczonym na mapie (KDd).

Aby przejść z KDd na KK musimy uwzględnić szereg poprawek:

Suma tych pięciu poprawek to nasz aktualny znos, uśredniony, ale bliski prawdziwemu. Określamy go tzw. wachlarzem namiarów, co obrazuje rysunek.

Żeby to lepiej zobrazować, zaczniemy od zadania nawigacyjnego:

KDd = 090°
cp = (+2°)
pw = (+4°), wiatr od lądu, z lewej burty ~4°B
pp = (−6°), prąd tabelaryczny, znosi nas w lewo.
ps = (−2°), sternik jest nam znany z tendencji do schodzenia w lewo, poprawka oczywiście na wyczucie lub na "oko", wg uznania.
pf = (±0) fala od lądu (z wiatrem), ale pod prąd, dlatego krótka i stroma ≈0,3 m, mimo to pomijamy.

Obliczamy KK dla sternika:
KK = 090 − (+2) − (+4) − (−6) − (−2) − (±0) = 092°

Tak ma sterować sternik. No i stara się, a jak naprawdę płyniemy?

 Wachlarz namiarów
—Rys.  Wachlarz namiarów.

Określenie całkowitego, uśrednionego znosu.

KK = KDd − (suma obliczonych poprawek) − (wartość, uśrednionego znosu)
KK = 090° − (−2°) − (−10°)* = 102°

* Wielkość zaobserwowanego znosu (KDdn - na rysunku)Poprzedni rozdział
Nawigacja poza mapą