MPDM - Międzynarodowe prawo drogi morskiej

Miedzynarodowe prawo drogi morskiej

Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu

Czyli światła sygnalizacji wzrokowej statków morskich


Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM), określane skrótowo jako Międzynarodowe prawo drogi morskiej (MPDM). Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu została sporządzona w Londynie 20 października 1972 roku przez IMO po jednym egzemplarzu w językach angielskim i francuskim. Zastąpiła ona wcześniejsze przepisy o zapobieganiu zdarzeniom na morzu z 1960 roku. Została ratyfikowana przez Polskę 6 maja 1977 roku.

Konwencja zawiera zbiór przepisów określających przepisy drogi obowiązujące statki morskie: definicje statków, rozmieszczenie świateł i innych znaków sygnałowych, postępowanie w każdych warunkach widzialności.

Każdy statek na morzu jest odpowiednio w nocy oświetlony. Po układzie świateł można określić co to jest za statek, kuter czy holownik, a przede wszystkim w jakim kierunku płynie.

Oświetlenie pozycyjne statku o napędzie mechanicznym w drodze
Oświetlenie pozycyjne statku o napędzie mechanicznym w drodze

Oświetlenie pozycyjne statków morskich jest określone w Międzynarodowych Przepisach o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu. Światła pozycyjne statków są bardzo zróżnicowane i zależnie od typu jednostki pływającej lub ich zespołu, wielkości - czyli długości i szerokości jednostki pływającej lub ich zespołu, oraz czynności jakie dana jednostka lub zespół wykonują.
Światła pozycyjne występują w kolorach: białe (ciągłe), zielone (ciągłe), czerwone (ciągłe), żółte (ciągłe lub migające), niebieskie (migające) - tylko na śródlądziu.

Na rysunku powyżej pokazano sektory świecenia świateł statków morskich:

System sektorowego rozmieszczenia świateł na jednostce pływającej umożliwia identyfikację z dużej odległości nie tylko pozycji statku, ale również przybliżonego kierunku poruszania się statku oraz możliwej odległości od danej jednostki (przepisy określają jaka powinna być widoczność poszczególnych świateł zależnie od umieszczenia światła).

Chcąc dobrze rozpoznawać w nocy rodzaje statków, oprócz oczywiście kierunków ich poruszania się, warto zapamiętać kilka grup świateł, by przy późniejszym określaniu statku nie mylić ich z innymi światłami. Światła te występują zawsze razem ze sobą i są widoczne dookoła widnokręgu. Na białym tle znajdują się znaki dzienne.Ciąg dalszy wkrótce. Czyli po zakończeniu pisania astry.