Charakterystyka świateł nawigacyjnych

Światła nawigacyjne

Charakterystyka świateł nawigacyjnych


Jedną z najtrudniejszych i bardzo ważnych umiejętności w nawigacji terestrycznej jest umiejętność identyfikacji świateł.

Po ogólnym zapoznaniu się z charakterystykami świateł, będąc na morzu i zaobserwowaniu światła latarni morskiej należy upewnić się czy jest możliwe jego widzenie, że nie jest to inny statek, samolot, gwiazda a nawet światło samochodu na drodze (kiedyś przy podchodzeniu do portu Hammerhavn dziwnie coś migało na lądzie, jak się później okazało były to światła samochodu który jechał w lesie). Po takim upewnieniu się należy tak obserwować światło by określić jego charakterystykę i okres, a później ze stoperem w ręce zmierzyć charakterystyki zaciemnień i rozbłysków w okresie, nie samego okresu! Po pomiarze należy zidentyfikować światło z obiektem, latarnią morską na mapie, a charakterystykę światła potwierdzić w spisie świateł nawigacyjnych.

Służby Hydrologiczno - nawigacyjne wszystkich państw, które wydają drukiem mapy starają się przekazać na nich jak najwięcej danych nawigatorom dla bezpiecznej nawigacji. Dane charakteryzują się dokładnością i oszczędnością w zapisie a jednocześnie wykluczającym pomyłki.

ŚWIATŁA:

Charakterystyki świateł nawigacyjnych.
Za mała rozdzielczość ekranu by prawidłowo wyświetlić tabelę.
Odwróć ekran lub skorzystaj z większego urządzenia.
Obecny skrót Dawny skrót Charakterystyka Widok
F FIXED - continuous steady light.

Stałe - Światło świecące nieprzerwanie i nie zmieniające barwy ani natężenia.
OCCULTING total duration of light more than dark and total eclipse at regular intervals.
Oc. Occ. SINGLE OCCULTING steady light with eclipse regularly repeated.

Przerywane - Światło świecące stale, w regularnych odstępach czasu nagle i całkowicie gasnące. Czas świecenia w każdym okresie jest dłuższy od czasu zaciemnienia.
Oc.(2) Gp.Occ.(2) GROUP OCCULTING two or more eclipses in a group, regularly repeated.

Przerywane grupowo - Zaciemnienia występują w grupach zawierających taką samą liczbę zaciemnień i powtarzających się regularnie okresach. Najkrótszy czas świecenia w grupie nie może być krótszy od czasu zaciemnienia.
Oc.(2+3) Gr.Occ.(2+3) COMPOSITE GROUP OCCULTING in which successive groups in a period have different number of eclipses.

Kombinowane przerywane w grupach - świecenie tworzą zwykle dwie na przemian występujące grupy o różnych liczbach świecenie, ale całe grypy powtarzają się regularnie.
Iso. ISOPHASE a light where duration of light and darkness are equal.

Izofazowe - wszystkie fazy świecenia i zacimnienia są sobie równe.
FLASHING single flash at regular intervals. Duration of light less than dark
Fl. SINGLE FLASHING light in which flash is regularly repeated at less than 50 flashes per minute.

Błyskowe - regularnie powtarzające się krótkie świecenia. Czas zaciemnienia wyraźnie dłuższy od czasu świecenia.
L.Fl. LONG FLASHING a flash of 2 or more seconds, regularly repeated.

Błyskowe-długie - regularnie powtarzające się świecenia. Czas świecenia (2s) albo dłużej.
Fl.(3) Gp.Fl.(3) GROUP FLASHING successive groups, specified in number, regularly repeated.

Błyskowe grupowo - błyski układają się w grupy, powtarzające się w regularnych odstępach czasu.
Fl.(2+1) Gp.Fl.(2+1) COMPOSITE GROUP FLASHING in which successive groups in a period have different number of flashes.

Kombinowane błyskowe w grupach - błyski tworzą zwykle dwie na przemian powtarzające się grupy o różnych liczbach błysków.
QUICK usually 50 or 60 flashes per minute
Q Qk.Fl. CONTINUOUS QUICK in which a flash is regularly repeated.

Migawkowe - stale, bez przerw migające światło, którego częstotliwość błysków wynosi od 50 do 60 na minutę.
Q.(3) Qk.Fl.(3) GROUP QUICK in which a specified group of flashes is regularly repeated.

Migawkowe grupowe - dowolna ilość błyśnięć (błysków) przedzielona zaciemnieniami, powtarzana regulernie. Zaciemnienia równe albo dłuższe od czasu świecenia.
IQ Int.Qk.Fl. INTERUPTED QUICK sequence of flashes interrupted by regularly repeat eclipses of constant and long duration.

Migawkowe-przerywane - stale migające światło z przerwami regularnie powtarzającymi się. Przerwy krótsze od czasu świecenia.
VERY QUICK usually either 100 or 120 flashes per minute
VQ. V.Qk.Fl. CONTINUOUS VERY QUICK flash is regularly repeated.

Szybko migające - jak wyżej z tym, że częstotliwość błysków wynosi od 100 d0 120 na minutę.
VQ.(3) V.Qk.(3) GROUP VERY QUICK specified group of flashes regularly repeated.

Szybko migające grupowo - (jak wyżej, migawkowe w grupach).
IVQ Int.V.Qk.Fl. INTERRUPTED VERY QUICK FLASH in groups with total eclipse at regular intervals of constant and long duration.

Szybko migające-przerywane - (jak wyżej, migawkowo przerywane).
ULTRA QUICK usually 240 t0 300 flashes per minute
UQ. CONTINOUS ULTRA QUICK in which flash is regularly repeated.

Ultra szybko migające - jak wyżej z tym, że częstotliwość błysków wynosi od 240 d0 300 na minutę.
IUQ. INTERRUPTED ULTRA QUICK in groups with total eclipse at intervals of long duration.

Ultra szybko migające-przerywane - (jak wyżej, szybko migające-przerywane).
Mo.(K) MORSE CODE in which appearances of light of two clearly different durations are grouped to represent a character(s) in the Morse Code.

Grupowe-Kod Morse'a - poszczególne świecenia tworzą jedną lub dwie litery alfabetu Morse'a. Czas świecenia jest krótszy od czasu zaciemnienia. Okresy (grupy) regularnie się powtarzają.
F.Fl. FIXED AND FLASHING steady light with one brilliand flash at regular interval.

Mieszane - światło stałe z regularnie powtarzającymi się, wyraźnymi wzmocnieniami natężenia światła w formie błysków. Rozjaśnienia mogą występować w grupach wówczas będzie to światło [Mieszane grupowo].
Al.WR Alt.WR. ALTERNATING a light which alters in colour in successive flashes.

Zmienne - światło stałe, które widziane z jednego kierunku w jednakowych okresach zmienia barwę. Świeci bez przerwy, czas świecenia barw są sobie równe.


Barwa światła

W White  Białe 
R Red  Czerwone 
G Green  Zielone  
Or. Orange  Pomarańczowe  


UWAGI: