Skala Beauforta i skala Douglasa

Skala Beauforta i Douglasa

Czyli skala siły wiatru oraz skala stanu morza


W 1806 roku admirał F. Beaufort opracował i wprowadził w życie skalę służącą do szacowania siły wiatru na podstawie skutków jego działania na powierzchnię morza i żaglowce. Skala Beauforta jest bardzo łatwa do opanowania i używana do dziś. Nie posiadając żadnych przyrządów pomiarowych a obserwując jedynie przyrodę możemy szybko i dość dokładnie określić prędkość wiatru.

Skala Beauforta służy do empirycznego pomiaru intensywności wiatru, opartego głównie na stanie morza i rodzaju fal lub obiektów na lądzie, a więc bez wykorzystywania przyrządów pomiarowych.

Skala Beauforta - skala siły wiatru.
Za mała rozdzielczość ekranu by prawidłowo wyświetlić tabelę.
Odwróć ekran lub skorzystaj z większego urządzenia.

Skala Beauforta - skala siły wiatru

°B Nazwa Działanie wiatru na lądzie Stan powierzchni morza Wiatr km/h Wiatr Mm/h Długość fal [m]* Wysokość fal [m]*
0 Cisza Dym wznosi się pionowo Tafla morza jest lustrzana. 0-1 0-1 - -
1 Powiew Dym lekko zbacza Powierzchnia lekko zmarszczona (mała łuskowata fala). 2-6 1-3 do 5 0.1-0.2
2 Wiatr słaby Ledwie odczuwalny podmuch Drobna krótka fala o szklistych grzbietach. 7-12 4-6 do 15 0.2-0.3
3 Wiatr łagodny Poruszają się liście na drzewach Dłuższe fale o wierzchołkach sporadycznie spienionych, łamanie się fal wywołuje krótkotrwałe szmery. 13-18 7-10 do 25 0.6-1.0
4 Wiatr umiarkowany Poruszają się małe gałązki Wyraźne długie fale, pokryte białą pianą na grzbietach, łamaniu się fal towarzyszy szum. 19-26 11-16 do 50 1.0-1.5
5 Wiatr dość silny Poruszają się gałęzie, ostre podmuchy Zaczynają się tworzyć duże fale, których grzbiety pokryte są białą pianą, sporadycznie pojawiają się bryzgi. Morze szumi. 27-35 17-21 do 75 2.0-2.5
6 Wiatr silny Poruszają się konary drzew Fale stają się strome, piana grzyw zaczyna układać się w pasma, szum łamiących się fal, liczne bryzgi. 36-44 22-27 do 100 3.0-4.0
7 Wiatr bardzo silny Mniejsze drzewa poruszają się z pniami Fale coraz dłuższe i bardziej strome, zdmuchiwana z ich grzbietów piana układa się w pasma. Głośny szum morza. 45-54 28-33 do 135 4.0-5.5
8 Sztorm Poruszają sie duże drzewa, utrudnione chodzenie Tworzą się wysokie góry wodne, wierzchołki fal są porywane przez wiatr, układają się w wyraźne, długie pasma. Urywany ryk morza. 55-65 34-40 150-200 5.5-7.5
9 Silny sztorm Wiatr zrywa dachy, łamie silne pnie Ogromne fale, wiatr porywa grzywy fal i unosi pył wodny, znacznie osłabiający widoczność. Ryk morza. 66-77 41-47 150-200 7.0-10.0
10 Bardzo silny sztorm Wiatr wyrywa drzewa z korzeniami Ogromne i długie fale, liczne bryzgi układają się w długie pasma, morze jest białe od piany. Morze grzmi. 78-90 48-55 do 250 9.0-12.5
11 Gwałtowna wichura Działanie wiatru jest silnie niszczące Ogromne i długie fale tak wielkie, że statki znajdujące się w dolinie przestają być widoczne, widzialność zmniejszona przez bryzgi. 91-104 56-63 do 300 11.5-14.0
12 Huragan Działanie wiatru jest druzgocące, np. wiatr niszczy budynki Huragan unosi w powietrzu tak wiele pyłu wodnego, że praktycznie nie ma żadnej widoczności. ponad 104 powyżej 63 i dluższe 15.0 i wyższe

* Podane długości i wysokości fal należy traktować jako wartości średnie

Skala stanu morza to skala Douglasa, gdzie jedynym kryterium jest wysokość fali (ang. termin significant) czyli średnia z trzech najwyższych fal w danej grupie falowej (w skrócie h1/3).

Na całym świecie skala stanu morza posiada określenia słowne i ujednolicone przedziały (stąd nieprzetłumaczone angielskie terminy). W Polsce stan morza określa się zazwyczaj cyframi (patrz TN 74 osobna tabela, TN 89 w tabeli z siłą wiatru oraz kolejna w polskich dziennikach okrętowych) - stąd nieporozumienia ze skalą siły wiatru (skalą Beauforta, °B).

Skala Douglasa - skala stanu morza

  Wysokość fal [m]
h1/3*
Stan morza
0 0 Calm sea
1 do 0,1 Sea rippled
2 0,1 - 0,5 Smooth
3 0,5 - 1,25 Slight
4 1,25 - 2,5 Moderate
5 2,5 - 4,0 Rough
6 4,0 - 6,0 Very rough
7 6,0 - 9,0 High
8 9,0 - 14,0 Very high
9 14,0 i więcej Phenomenal

* średnia z trzech najwyższych fal w tzw. grupie falowej